Öldürülen Osmanlı Padişahları

The Bilgi Özel

Öldürülen Osmanlı Padişahları

600 yıllık büyük Osmanlı Hanedanından 36 padişah çıktı. Birçoğu doğal nedenlerle öldüyse de kimi seferde, kimi sarayda bıçaklanarak, zehirlenerek, infaz edilerek buluştu ölümle. İşte öldürülen padişahlar:

I. Murad (Murad Hüdavendigar)

theBilgi.com - Öldürülen Osmanlı Padişahları

Güçlü kuvvetli, adaleli yapısıyla da tanınan I. Murad, 63 yaşında vefat etmiştir. I. Kosova Savaşı’ndan sonra savaş alanını gezerken, Sırp Asilzâdesi Milos Obraviç (Sırp Kralı Lazar’ın damadı) tarafından hançerlenerek şehit olmuştur.

Yıldırım Bayezid

theBilgi.com - Öldürülen Osmanlı Padişahları

İran bölgesinde hakimiyet sağlayan Timur Devleti ile özellikle bugünkü Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde gittikçe kuvvetlenmeye başlayan Osmanlı Devleti, Selçuklunun dağılmasıyla beyliklere bölünen Anadolu’da hakimiyet kurmaya çalışıyorlardı. Nihayet 28 Temmuz 1402 sabahı iki ordu Ankara Çubuk Ovasında karşı karşıya geldi. İki devletin hükümdarı da bizzat ordusunun başında savaşmıştır. Ancak Osmanlı ordusu mağlup duruma düşmüş ve Yıldırım Bayezid, Timur’un emri ile sağ olarak yakalanıp tutsak edilmiştir. Tutsak Sultan 8 Mart 1403’te bir rivayete göre yüzüğünde gizlediği zehri içerek hayatına son vermiştir. Durum bir intihar gibi görülse de bir padişahı 7 aydan uzun süre tutsak ederek intiharına sebebiyet vermek bir cinayet sayılabilir.

Fatih Sultan Mehmet

theBilgi.com - Öldürülen Osmanlı Padişahları

İşte Osmanlı tarihinin en büyük gizemlerinden biri. Keskin zekasıyla henüz 21 yaşında İstanbul’u fethetmeyi başarmış, bizzat 25 sefere katılmış, dünya tarihinde bir devir kapatıp başka birini açmış, azimli, gözü pek, gerçek bir başkomutan. Fatih 1481 yılında Mısır’da bulunan Memlük Devletini fetih için yola çıkmışken 3 Mayıs günü vefat etmiştir. Halk arasında gut, damla hastalığı, nikris gibi isimleri olan, fazla içki içmek ya da fazla kırmızı et yemekten kaynaklanan ve tıbbi adı podagra olan hastalığa yakalanmıştır. Kimi kaynaklarda Gebze yakınlarında, kimi kaynaklarda ise Maltepe’de ağırlaşan hastalığa başhekim Lari müdahale etti, ancak başarısız oldu. Bunun üzerine eski başhekim Yakup Paşa görevlendirilip, ağrılarını dindirmekle beraber tedavide başarısız oldu. Hünkar Çadırı’nda kısa bir koma geçirdi ve orada vefat etti. Bu dönemde uzmanlaşmış tarihçilerden Franz Babinger, sultanın zehirlenmiş olduğunu iddia etmektedir. Roma İmparatorluğunu toptan fethetmesinden korkulduğu için zehirlenmiş olması ihtimali elbette vardır. Bu durum asırlardır tartışılmış ve gizemini koruyan bir konudur.

II. Osman (Genç Osman)

theBilgi.com - Öldürülen Osmanlı Padişahları

Henüz 14 yaşında iken tahta oturan bahtsız padişah. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislâmdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtır. Ancak bu cesur tavırları ve tecrübesizliği henüz 18 yaşında ölümüne neden olmuştur. Askeri bir isyanla tahttan indirilen Genç Osman, Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler tarafından Yedikule’de boğularak öldürülmüştür.

I. İbrahim

theBilgi.com - Öldürülen Osmanlı Padişahları

Henüz 25 yaşında tahta çıkan I. İbrahim, Ağabeyi Sultan Dördüncü Murad’ın âni vefatı ile çok sarsıldı. Zaten ölüm düşünceleriyle harap olmuştu ve padişah olduğuna inanmak bile istemedi. Tahta geçtiği ilk yıllarda sinir hastalığı yüzünden sık sık kriz geçiriyordu. Ancak yıllar geçtikçe devlet idaresini eline almış, açlık ve kıtlıkla mücadele eden merhametli bir padişah olmuştu. Sultan Birinci İbrahim’e “Deli” ve “Gaddar” diyen ve adının öyle yayılması için çalışanlardan bazılarının, Sultan Birinci İbrahim tarafından idam ettirilen İranlı Şii Emirgûneoğlu’nun adamları olduğu söylenmektedir. Sultan İbrahim, tahttan indirilip yerine küçük yaştaki oğlu Mehmet geçirilmiştir. Tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde sadece 10 gün kalabilmiştir. Feryatları bütün saray halkını etkilediği için herkes yeniden tahta yeniden çıkmasını istemiştir. Bunun üzerine Kösem Sultan ve devletin ileri gelenleri 18 Ağustos 1648 tarihinde Sultan İbrahim’i boğdurtmuşlardır.

III. Selim

theBilgi.com - Öldürülen Osmanlı Padişahları

Şair, müzisyen ve batılı fikirlere açık reformist bir padişah olan III. Selim, 28 Yaşında tahta oturdu. Saltanatının 4. yılında Nizam-ı Cedit adında modern bir ordu kurmuş ve yeniçerilerin akçelerini azaltmıştır. Ancak bu durum onun sonunu hazırlamıştır. 29 Mayıs 1807 tarihinde Kabakçı Mustafa önderliğinde örgütlenen yeniçeriler III. Selim’i tahtan indirip, kurduğu orduyu dağıtmıştır. Tahta geçen IV. Mustafa onu önce zindana attırmış, sonra boğdurtmuştur.

IV. Mustafa

theBilgi.com - Öldürülen Osmanlı Padişahları

Bir buçuk yıl kadar tahtta kalan IV. Mustafa, amca oğlu III. Selim’i öldürttüğü yeniçerilerin bitmek bilmeyen isyanlarından sakınmak için, 16 bin kişilik ordusuyla Alemdar Mustafa Paşa’yı İstanbul’a yardıma çağırmıştır. Yeniçeriler bastırılmıştır ancak III. Selim’in uğradığı adaletsizliğe kayıtsız kalamayan Alemdar Mustafa Paşa, IV. Mustafa’yı tahtan indirmiş, kendisini ipten kurtaran II. Mahmut’u padişah ilan etmiştir. Topkapı Sarayı’na yerleşen IV. Mustafa, tekrar tahta çıkma ihtimali görülerek öldürülmüştür.

Abdülaziz

theBilgi.com - Öldürülen Osmanlı Padişahları

25 Haziran 1861 günü tahta çıktığında 31 yaşındaydı. Şair, müzisyen ve ressamdı. Donanmaya sipariş edeceği gemilerin planını kendisi yapardı. III.Napolyon döneminde Fransa’da bir sanat sergisine dahi katılmıştır. Abdülaziz’in tahttaki son yıllarında meydana gelen Hersek İsyanı ve Bulgar İsyanı Abdülaziz’in darbe ile tahttan indirilmesine neden olmuştur. 30 Mayıs 1876’da Harbiye Mektebi Kumandanı yanındaki askerlerle beraber Dolma Bahçe Sarayı’na gelmiş ve Sultan Abdülaziz’i tahtından indirip bütün şahsi servetini yağma etmiştir. Artık Osmanlı tahtında V. Murad vardır. Tahtan indirilen Abdülaziz Feriye Sarayında 4 Haziran 1876 tarihinde bilekleri kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunmuştur. Ancak iki bileği birden kesilmiş olması elbette şüphe uyandırmıştır. Hüseyin Avni Paşa ve arkadaşlarının onu öldürmüş olma ihtimali vardır. İntihar mı, cinayet mi olduğu o dönemde Osmanlı ve Avrupa basınında çok ciddi bir yer edinmiş bir  meseledir.

Bunun dışında pek çok padişah şeker, kanser, zatürre ve gut gibi hastalıklar nedeniyle vefat etmiştir. Ancak 600 yıllık bir ulu çınarın dallarının böylesine insafsızca kesilmesinde elbet çıkarmamız gereken dersler vardır.

Extra

Üye Yorumları

Bir Cevap Yazın

Ya da